بسم الله الرحمن الرحيم

شركت مادبنيان ايرانيان با بيش از هفده سال سابقه، افتخار عضویت در ميان شركت هاي دانش بنيان و فناور محور كشور عضو پارك علم و فناوري دانشگاه تهران داشته و به عنوان یکی از اعضا برتر حیطه قطعات کامپوزیتی و تولید انواع سازه به فعالیت می پردازد.

مطالعه بیشتر...